Стари Нови Сад - Историја Новог Сада кроз стару штампу

 

Нови Сад један је од најзначајнијих градова у Србији и на српском културном простору и као такав има богату историју која је великим делом осликана текстовима који су излазили у старој штампи и другим посебним публикацијама. Упознавање ових материјала омогући ће нам да не будемо заробљеници времена у коме живимо већ да историју Новог Сада сагледамо у историјској перспективи сталних промена технологија, друштвеног контекста, али и непромењивих аспеката људске природе. Богатсво грађе о Новом Саду, која је до сада била скривена у преко 600.000 дигитализованих страна историјске штампе и других извора окупљених у највећој претраживој дигиталној библиотеци претражива.срб, осликано је у многобројним категоријама везаним за теме тако разнолике као што су спорт, саобраћај, привреда, култура, образовање, у које је било могуће поделити ове материјале, као и у временском опсегу дужем од 150 година у коме су презентовани материјали објављивани. Од чланка обајвљеног 1866. године у Школском листу који говори о историји Новог Сада, па до плаката за представе Српског народног позоришта из друге деценије 21. века, дигитализовани материјали сведоче о историји града сложене урбане структуре, центру културе, образовања, саобраћаја, привреде, који је дуги низ година и деценија носио лучу националне идеје на српском културном простору, лучу хуманистичких идеја на простору Југоситочне Европе и био центар окупљања и сабирања свих оних напредних идеја које су у 19, 20. и 21. веку носиле капацитет за напредак и модернизацију државе и друштва и очување националног идентитета и стварне мултикултуралности.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CreativeCommons Ауторство-Делити под истим условима 4.0.